Odborný garant: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA cyklus odpoledních seminářů

AKUTNÍ STAVY v interních oborech

PNEUMOLOGIE • KARDIOLOGIE • DIABETOLOGIE

Pozvánka

Vážení,

přijměte pozvání k účasti na odpoledním cyklu seminářů AKUTNÍ STAVY v interních oborech.

Jako organizátor medicínských kongresů a seminářů s odbornou tématikou reagujeme tímto na bezprostřední potřebu lékařů a lékárníků, účastníků našich odborných akcí.

Odbornou záštitu nad odpoledním cyklem seminářů převzal pan prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky VFN a LF UK v Praze, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Odbornými garanty tematických bloků jsou pak přední specialisté vybraných odborných bloků Pneumologie, Kardiologie a Diabetologie.

Akce je určena především těm, kdo se chtějí průběžně a kvalitně vzdělávat, udržovat znalosti v aktuálním dění nejen v oboru, který je jejich doménou, ale i v oborech bezprostředně souvisejících. Přední odborníci odprezentují nejčastější příčiny vzniku akutních stavů ve vybraných oborech a jejich řešení.

Cyklus seminářů je tedy určen primárně interním lékařům, praktickým lékařům a lékárníkům.

Těšíme se na vaši účast, registrujte se včas!

Generální partner
astra zeneca

Partneři
sandozypsomed

OLOMOUC • 7. 2. 2017
Bea centrum, sál Alfa
BRNO • 14. 2. 2017
BVV, Pavilon A3, sál Morava
PRAHA • 21. 2. 2017
KC Vavruška, Palác Charitas