Odborný garant: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA cyklus odpoledních seminářů

AKUTNÍ STAVY v interních oborech

PNEUMOLOGIE • KARDIOLOGIE • DIABETOLOGIE

Odborný program vzdělávacích seminářů

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č.16 ČLK.
Účast na akci bude v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře a lékárníky.

Pneumologie


Odborný garant:
prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Kardiologie


Odborný garant:
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Diabetologie


Odborný garant:
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

16:15
Registrace, Coffee Break


17:00 - 17:45

1/ Akutní exacerbace astmatu a akutní exacerbace CHOPN
7.2., Olomouc:MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D., Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP v Olomouci
14.2., Brno: MUDr. Kristián Brat, Klinika nemocí plicních a TBC, FNUSA a LF MU v Brně
21.2., Praha:prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D., zástupce přednosty pro LPP, Plicní klinika FN a LF UK v Hradci Králové
Diskuse

17:45 - 18:30
2/ Hypertenzní krize, rezistentní hypertenze.
7.2., Olomouc: MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D., II. interní klinika, FNUSA a LF MU v Brně
14.2., Brno; 21.2., Praha: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky FNUSA a LF MU v Brně
Diskuse

18:30 - 18:40 Přestávka
18:40 - 19:25
3/ Akutní stavy v diabetologii.
7.2., Olomouc: doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., vedoucí Centra a subkatedry diabetologie FN a LF UK v Hradci Králové
14.2., Brno: prim. MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D., II. interní klinika, FNUSA a LF MU v Brně
21.2., Praha: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky VFN a LF UK v Praze
Diskuse

19:30 Závěrečná diskuse

19:40
Večeře

Generální partner
astra zeneca

Partneři
sandozypsomed

OLOMOUC • 7. 2. 2017
Bea centrum, sál Alfa
BRNO • 14. 2. 2017
BVV, Pavilon A3, sál Morava
PRAHA • 21. 2. 2017
KC Vavruška, Palác Charitas